اخبار هوفا اسپرت

اخبار

گفتگوی اموزنده و صمیمی پایگاه علمی ، ورزشی هوفا اسپرت با جناب آقای عادل باوی قهرمان جهان پرورش اندام در شهرستان اهواز

در ابتدای گفتگو به مهمان ناخوانده ویروس کرونا پرداختند که بحرانی شدید برای جامعه ورزش مخصوصا ورزش پرورش اندام بوجود امده از جمله :تعطیلی ۴

ادامه مطلب »