کارگاه های آنلاین ورزشی بزودی با حضور برترین اساتید کشور در رشته های مختلف با همکاری هوفا اسپرت برگزار خواهد شد.