محورهای کنفرانس

- نحوه پایش کارکنان و روش های جلوگیری ا زشیوع بیماری
- دستورالعمل اختصاصی پیشگیری از ابتلا و انتشار ویروس کرونا برای کارکنان
- پایش روزانه سلامت کارکنان به صورت اینترنتی
- خسارات ناشی از فوت کارکنان براثر کرونا ( خصوصا نیروهای عملیاتی و ارزشی )

- اجراي مانورهاي آمادگي در برابر حوادث با لحاظ پروتکلهاي بهداشتي
- نقش ورزش در نظام سلامت کارکنان (HSE)
- مديريت بحران (حوادث طبيعي و غيرطبيعي) در شرايط کرونا
- نقش ورزش در سلامت و آمادگي تيم‌هاي عملياتي
- حفاظت تيم‌هاي عملياتي و ارزيابي حوادث در شرايط کرونا
- جنبه‌هاي پدافند غيرعامل در موضوع ويروس کرونا
- تاثير شرايط کرونايي در مديريت جامعه محور حوادث

- بررسی علل بالا رفتن آمار طلاق در ایام کرونا
- تاثیر ورزش جهت ایجاد ساعات مفرح و لذت بخش برای اعضای خانواده

- بالابردن سیستم ایمنی با ورزش خانگی
- اجتناب از بیرون رفتن از منزل با تمرکز برانجام حرکات ورزشی

- تمرینات ورزشی موثر جهت افزایش سیستم ایمنی
- تمرینات موثر جهت کاهش ورزش بدون حضور در باشگاه

- تاثرات مثبت ورزش کارکنان در تایم اداری
- بازگشت سرمایه ناشی از اختصاص هزینه جهت ورزش کارکنان

- بهبود اخلاق کارکنان با ورزش
- روانشناسی ورزشی کارکنان
- اسلام و ورزش گروهی
- اشاعه ورزش
- تقویت روحیه کارکنان
- افزایش روحیه کارگروهی ناشی از انجام ورزشهای گروهی

- آموزش تغذیه مناسب در تایم اداری
- علل صرف ناهار در تایم اداری و مزایای صرف ناهار در تایم مشخصی از روز

- تاثیرات مثبت آموزش ورزش مجازی
- ورزش و اقزایش میزان اکسیژن خون جهت مقابله با آسیب های ریوی ناشی از کرونا
- بیوشیمی و متابولیسم ورزشی جهت مقابله با کرونا

- بسترسازی آموزش مجازی ورزشی
- اختصاص اینترنت رایگان یا با هزینه های مناسب به مربیان
- روش های نوین ورزش مجازی

- مدیریت رسانه های ورزشی جهت اشاعه فرهنگ ورزش خانگی
- نیازسنجی ورزشهای مجازی در ایام کرونا
- انجام مسابقات ورزشی تحت پروتکلهای بهداشتی
- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت علوم ورزشی و تربیت بدنی در جامعه- مدیریت رویدادهای ورزشی مجازی
- مدیریت بازاریابی ورزشی مجازی
- مدیریت راهبردی و سازمانی ورزشی