محورهای کنفرانس

– نحوه پایش کارکنان و روش های جلوگیری ا زشیوع بیماری
– دستورالعمل اختصاصی پیشگیری از ابتلا و انتشار ویروس کرونا برای کارکنان
– پایش روزانه سلامت کارکنان به صورت اینترنتی
– خسارات ناشی از فوت کارکنان براثر کرونا ( خصوصا نیروهای عملیاتی و ارزشی )

– اجراي مانورهاي آمادگي در برابر حوادث با لحاظ پروتکلهاي بهداشتي
– نقش ورزش در نظام سلامت کارکنان (HSE)
– مديريت بحران (حوادث طبيعي و غيرطبيعي) در شرايط کرونا
– نقش ورزش در سلامت و آمادگي تيم‌هاي عملياتي
– حفاظت تيم‌هاي عملياتي و ارزيابي حوادث در شرايط کرونا
– جنبه‌هاي پدافند غيرعامل در موضوع ويروس کرونا
– تاثير شرايط کرونايي در مديريت جامعه محور حوادث

– بررسی علل بالا رفتن آمار طلاق در ایام کرونا
– تاثیر ورزش جهت ایجاد ساعات مفرح و لذت بخش برای اعضای خانواده

– بالابردن سیستم ایمنی با ورزش خانگی
– اجتناب از بیرون رفتن از منزل با تمرکز برانجام حرکات ورزشی

– تمرینات ورزشی موثر جهت افزایش سیستم ایمنی
– تمرینات موثر جهت کاهش ورزش بدون حضور در باشگاه

– تاثرات مثبت ورزش کارکنان در تایم اداری
– بازگشت سرمایه ناشی از اختصاص هزینه جهت ورزش کارکنان

– بهبود اخلاق کارکنان با ورزش
– روانشناسی ورزشی کارکنان
– اسلام و ورزش گروهی
– اشاعه ورزش
– تقویت روحیه کارکنان
– افزایش روحیه کارگروهی ناشی از انجام ورزشهای گروهی

– آموزش تغذیه مناسب در تایم اداری
– علل صرف ناهار در تایم اداری و مزایای صرف ناهار در تایم مشخصی از روز

– تاثیرات مثبت آموزش ورزش مجازی
– ورزش و اقزایش میزان اکسیژن خون جهت مقابله با آسیب های ریوی ناشی از کرونا
– بیوشیمی و متابولیسم ورزشی جهت مقابله با کرونا

– بسترسازی آموزش مجازی ورزشی
– اختصاص اینترنت رایگان یا با هزینه های مناسب به مربیان
– روش های نوین ورزش مجازی

– مدیریت رسانه های ورزشی جهت اشاعه فرهنگ ورزش خانگی
– نیازسنجی ورزشهای مجازی در ایام کرونا
– انجام مسابقات ورزشی تحت پروتکلهای بهداشتی
– جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت علوم ورزشی و تربیت بدنی در جامعه- مدیریت رویدادهای ورزشی مجازی
– مدیریت بازاریابی ورزشی مجازی
– مدیریت راهبردی و سازمانی ورزشی