ساختار علمی همایش

آقای دکتر سید کریم حسینی دبیر علمی سمینار  سوابق اجرایی: مدیرکل پارلمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان نماینده منتخب مردم شهرستان اهواز. باوی. حمیدیه و کارون در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خوزستان مدیر بیمارستان امیرکبیر […]