اخبار هوفا اسپرت

اخبار

چهارمین جشنواره تفریحی ورزشی خانوادگی کارگران کشور

اهداف جشنواره:
ایجاد نشاط اجتماعی در میان خانواده های کارگری و افزایش بهره وری اجتماعی
 توجه به سلامت جامعه هدف در شرایط شیوع ویروس کرونا
 تاکید بر انجام ورزش های مفرح خانوادگی در شرایط کنونی
 افزایش و جلب مشارکت بیشتر جامعه کارگری در ورزش همگانی
 تحکیم بنیان و کانون خانواده با استفاده از تفریحات ورزشی
 نهادینه شدن فرهنگ تفریحات سالم در سبد خانواده های کارگران
 توسعه و ترویج تفریحات ورزشی کم هزینه و سهل الوصول
 افزایش امید به زندگی در جامعه کارگری و ارتقا سبک زندگی فعال
 توسعه تفریحات ورزشی در میان فرزندان و خانواده های جامعه کارگری
 بهره گیری از فضای مجازی به نحو درست در افزایش نشاط اجتماعی

ادامه مطلب »
اخبار

اولین سمینار آنلاین ملی

اولین سمینار مجازی ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی به میزبانی ورزش صنعت آب و برق خوزستان و همچنین هیئت ورزش کارگری در مرداد سال ۹۹ برگزار می گردد.

ادامه مطلب »