اهمیت آموزش و ارتقاء آمادگی نیروهای حراست با توجه به پدافند غیرعامل

اهمیت آموزش و ارتقاء آمادگی نیروهای حراست با توجه به پدافند غیرعامل

📚پدافند غیرعامل به عنوان مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که به کارگیری آن ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود. با این تعریف، بحران که حادثه ای است طبیعی و یا ایجاد شده توسط بشر و برای جامعه انسانی مشقت و سختی را به همراه دارد در کنار پدافند غیرعامل قرار می گیرد. تا کنون برنامه های مدیریت بحران در زمینه های مختلف در سه فاز پیش از بحران، هنگام بحران و پس از بحران مطرح شده است.

🖇️جایگاه حراست می تواند در تحقق اهداف دستگاه اجرایی و پیشگیری از وقوع تهدیدات برای آن دستگاه (پرسنل، اطلاعات، اسناد و مدارک طبقه بندی شده، اموال، اماکن و تأسیسات و…) بسیار تاثیرگذار باشد مشروط بر این که مدیر و کارکنان حراست قدر این فرصت خدمت را بدانند و با انگیزه و پر نشاط بر اساس برنامه مدون با تلاش و همت مضاعف کار کنند.

🖇️آموزش مهم ترین راه مقابله با آسیب های کاری است. که ضرورت دارد به صورت مداوم با روش های حضوری و غیرحضوری و با استفاده از ابزار و امکانات نوین برنامه ریزی و به مرحله اجراء گذاشه شود. توجه به اصل آموزش در برنامه های پدافند غیرعامل بسیار مهم بوده و کیفیت اجرای این اصل در نتایج حاصل شده از انجام برنامه های پدافند غیرعامل کاملاً مشهود می باشد. به عنوان مثال، آموزش نیروهای حراست بخش های مختلف سازمان ها و ارگان های یک کشور جهت آشنایی با اصول پدافند غیرعامل، تهدیدشناسی، شناخت آسیب پذیری و روش های ایمنی فردی و جمعی، نقش مهمی در فرهنگ سازی ملی و اجرایی شدن برنامه های ارتقاء ایمنی و پایداری ملی دارد. این آموزش باید مستمر و همراه با اجرای مانورهای دوره ای در سطوح مختلف باشد. توسعه این آموزش ها می تواند در تربیت نسل آینده و نیروهای حراست نقش مهمی ایفا نماید.

راهکارهای آموزش و ارتقاء آمادگی نیروهای حراست با توجه به پدافند غیرعامل
☑️یکی از راه های مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل اطلاعاتی امنیتی برای مدیران و کارکنان حراست، فراگیری آموزش های مرتبط با توجه به اصول پدافند غیرعامل می باشد.
☑️با توجه به اصل پیشگیری در حراست، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان حراست به صورت مستمر و متناسب با تهدیدات در هر مقطع زمانی بسیار مؤثر است.
☑️آموزش های کاربردی که توسط سازمان پدافند غیرعامل، سازمان حراست کل کشور و حراست کل استان ها برنامه ریزی و اجراء می شود، می تواند در جهت ارتقاء سطح شناخت و آگاهی مسئولان و کارشناسان و کلیه ی کسانی که در حراست دارای دسترسی های خاص هستند، مؤثر بوده و مانع از بی احتیاطی و بی تدبیری در مواجهه با تهدیدات گردد.
☑️شناخت تهدید باعث می شود راه های مقابله نیز شناخته شود و با طراحی های قبلی و تهیه ی امکانات و تجهیزات مورد نیاز آمادگی مقابله به دست آید.