بیو گرافی رضا زاده مراد.کاراته کا دهه پنجاه

بیو گرافی رضا زاده مراد.
کاراته کا دهه پنجاه
متولد ششم بهمن …….۱۳۳۸
پیشگام ونو آور در تکنیک و ضربات پا در عصر خود.
شاگرد ارشد استاد.حسینعلی موسوی. ‌و او‌لین کمربند سیاه بعد از وی.

( اواخر سال ۶۰ )
قهرمان ارتش ها در دوران خدمت مقدس سربازی.

( ۶۳تا ۶۵ )
شرکت در سه دوره مسابقات ( ملی )

( اوایل سال ۶۶ )
قهرمان مسابقات منطقه ای کشور. در استان.

همچنین….
( اواخر سال ۶۷ )
بدلیل اختلاف با مسئولین وقت،عدم همراهی تیم منتخب استان. جهت مسابقات کشوری به شهر شیراز
( ۶۸ )
بعدازیکدوره شرکت.درگلاس های داوری. و عدم ادامه شرکت در این کلاس، بدلالیل کاملا شخصی…

( ۷۰ )
شرکت.دراستاژاساتیدبرجسته ای
چون گوگن یاما.گوجی . و کنجی کوسانو شیتوریو.
توضیح اینکه ایشان در تمام دوران ورزشی خود از هیچ سازمان دولتی ویا غیر انتفاعی کمک مالی دریافت نکردهو…
( ازکاراته معیشت نکرده است. )

( ۷۱ )
تیم اعزامی استان درمسابقات کشوری با مربیگری ایشان در شهر، اراک….توانست عنوان نایب قهرمانی کشور را بخود اختصاص دهد.
وی پس از تحولات کاراته وریزش درسبک کان.ذن.ریو.
بعنوان نماینده ومسئول سبک.
( شیتوریو کن شی.کان)دراستان به فعالیت خود ادامه داد..و برای اولین باردراستان در اقدامی بی سابقه انجمن کاراته استان را تاسیس نمود.
وتا سال ۷۵ که به فعالیت های
خودپایان داد.منظور پیشبرد. اهداف واعتلای کاراته کوتاهی نکرد.

( ۶۴ تا ۷۵ ) سال های مربیگری
در باشگاههای راه آهن کارون.
راه آهن اهواز
بدر_ و نامجو…. اهواز
ایشون افتخار همکاری با بسیاری از بزرگان کاراته را در کارنامه ورزشی خود دارد
ودرحال حاضر دارای درجه… ( دان ۷ فدرال است )

وی در یکم تیرماه ۹۹ بعداز جلسه تمرین… در دوم تیرماه به ویروس کرونا مبتلا…پس از یکماه بطور معجزه آسایی سلامتی خود را بدست آورد…. و توانست بعنوان مشوق دراولین دوره مسابقات مجازی هیات کاراته کارگری شرکت وبا آنها همکاری کند.
ایشون تمامی مشکلات کاراته استان را طی دوده متوجه مسئولین ورزش میدانند.
همچنین اعتقاد داردکه هیات کاراته استان هرگز بدست افراد باکفایت اداره نشده است.
قهرایشون با سیستم اداری تا جائیست که
علی رغم ( ۶۱سال سن ) با انعطافی قابل توجه…بطور انفرادی فقط در جهت سلامتی خود کاراته را تمرین میکند.و معتقد است که مسئولین میبایست درخصوص شیوه انتخابات با تجدید نظر ورویکردی خلاقانه…روش های دیگری را جهت انتخابات آتی اتخاذ کنند.