مصاحبه جنجالی به نقل از سید عادل آلبوشوکه، در مصاحبه با گروه علمی ورزشی هوفا اسپرت

سید عادل البوشوکه
نماینده اسبق کمیته کیک بوکسینگ aikia در استان خوزستان

🔵 هیأت رزمی استان خوزستان در زمان مدیریت فعلی فقط روی حداکثر سه رشته مانور میدهد که این سه رشته هم معمولا از رشته های مرتبط با مدیریت هیأت و دبیر هیأت میباشند.
حال انکه مدیریت هیأت استان در جایگاه ریاست باید یک نگاه جامع و کامل به تمام رشته های زیر مجموعه خود را داشته باشد.
🔵 کارشناسان ورزشی و پیشکسوتان در هیأت فعلی جایگاهی ندارند و فقط افرادی با تجربه پایین و سوابقی که به نیمی از سوابق کهنه کاران این هیأت نمیرسد در این هیأت رفت و شد میکنند.
🔵 به مانند سالیان گذشته در زمان ریاست فعلی، فقط در ابتدا از پیشکسوتان و مربیان و روسأی کمیته ها و سبک ها دعوت گردید و در همایشی نمادین فقط وعده هایی که هیچ وقت محقق نگردید داده شد،حکم هایی بعنوان انتصاب صادر گردید و دیگر هیچ….
🔵 به جرأت میتوان گفت هیأتی که در حال حاضر بعنوان هیأت رزمی استان نامبرده میشود و زیر مجموعه ای قریب به بیش از ۳۰ کمیته و سبک را تحت پوشش دارد فقط و فقط در دستان چند نفری است که از لحاظ سابقه و تجربه حتی عمرشان به سوابق ورزشی پیشکسوتان این هیأت قد نمیدهد، دست به دست میگردد و حال انکه عجیبتر، رئیس هیأت خود ساکن شهری دیگر میباشد..
🔵 بدون شک دکوری زیبا و فریبنده که مسلمأ از محل بودجه این هیأت هزینه گردیده این ذهنیت را برای برخی عوام بوجود اورده که هیأتی فعال و شاید موفق است حال انکه این هیأت در حال حاضر با این امار بالای سبک های تحت پوشش باید دارای عالیترین رتبه ها در کشور و حداقل آسیا باشد.
🔵 کاملا واضح و مبرهن است که انجام حتی ۱۰ بازی آزاد در سال که توسط یک یا دو فایتر انهم در سطح و کلاسی متوسط در کشورهای حاشیه انجام شود نشان از موفقیت این هیأت نیست ،چرا که اولأ اکثر هزینه این بازی از شخص فایتر اخذ میگردد و حتی در مواردی بازیکن فقط برای شناخته شدن تن به ماجرا میدهد، حال انکه بودجه هیأت دقیقأ مشخص نیست در کجا هزینه میگردد.
🔵 این را بعنوان کسی که حداقل ۲۰ سال بعنوان مربی و عضو کمیته های مختلف این هیأت میباشم عرض میکنم که ریالی به هیچ عنوان به سبک و کمیته تحت پوشش بنده حتی در غالب مدال یا جوایزی ناچیز به بازیکنان پرداخت نشده است.
🔵 از طرفی شاید از خود بپرسید که چرا اطلاع رسانی صورت نگرفته؟که در جواب شما خواهم گفت نتیجه ای حاصل نخواهد شد..
🔵 و اما در مورد کمیته کیک بوکسینگ باید عرض کنم که این کمیته در پایتخت مدیریتی عالی و منسجم دارد و بنده تا کنون هیچ مشکلی با ایشان نداشته و ندارم،اما با وجود مدیریت حال هیأت استان که هیچ گونه حمایتی در زمینه های مختلف از این کمیته نکرده و فقط بصورت کاملأ انحصاری و جهت درامد شخصی خود بروی چند سبک معدود و خاص خود هزینه میکند..کار کردن بسیار مشکل بوده و هست.
🔵 در شرایط عادی بنده این کشتی را با قدرت هدایت کردم و کارنامه بنده موئید این ماجراست.
🔵 در سال ۸۱ اولین مسابقات کیک بوکسینگ استان را برگزار نموده و از ان تاریخ تاکنون فعالیت حرفه ای بنده ادامه داشته است.
🔵 بعنوان یک فیزیولوژیست ورزشی و بعنوان یک کارشناس ارشد تغذیه ورزش و بعنوان یک مربی ملی تمام توان خود را بکار گرفتم تا در عرصه خدمت به جامعه و بخصوص استان خوزستان مفید باشم.
🔵 برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی از قبیل روانشناسی ورزشی..طراحی تمرین…فیزیولوژی ورزشی..و کلاسهای عملی بازآموزی و اصول تمرینی قسمتی از این فعالیتها بوده که اکثرا با هزینه رایگان یا بسیار ناچیز بوده است.
🔵 پس از این همه فعالیت صادقانه که بی هیچ مزد و تقدیری بوده مفتخرم شاگردانی تربیت کرده ام که از لحاظ اصول فنی و تربیت ورزشی شهره اند…ومسلما بزرگترین دستاورد بنده در طول این سالیان متمادی میباشند.
🔵 ولی از طرفی در این فضای خاص بوجود امده که ویروس منحوس کرونا پدید اورده،شاگردان و مربیان بنده نیز همانند خیلی از اصناف صدمه دیده اند..باشگاهها تعطیل گردیده و خیلی ازمربیان تحت پوشش بنده درآمدی ندارند و شاگردان نیز همچنین…
🔵 سوال بنده این است در این شرایط که رهبری معظم دستور اکید فرموده اند که تمام دستگاهها باید برای ریشه کنی این ویروس تلاش کنند،هیأت استان چه کمکی به سبک ها و کمیته های تحت پوشش خود نموده است؟
چه فراخوانی را ترتیب داده تا حداقل انگیزه نشاط و امید در دل مربیان و ورزشکاران نخشکد و سوسوی اشتیاق زنده بماند؟
🔵 در شرایطی که تمام کشور بسیج شده و نهادهای مختلف دست در دست هم داده اند ریاست فعلی و نفراتشان چه کاری بغیر از چند عکس تشریفاتی و یا شاید مجازی انجام داده اند؟
🔵 آیا کمک مالی از محل بودجه هیأت استان به مربیانی که درامدی جز ورزش ندارند انجام شده است؟
🔵 ایا از پیشکسوتان دلجویی شده و یا فضای همدلی و امید ایجاد شده است؟
🔵 آیا بغیر از چند جلسه کذایی که…..