رونمایی از کتاب نفیس مترجم منیژه منصوری

کتاب آموزش جامع پیلاتس

(راهنمای کامل کار روی مت و دستگاه های پیلاتس)

نویسنده : رائل ایساکوویتز

مترجم منیژه منصوری

(488 صفحه)

بیوگرافی خانم منیژه منصوری

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی

متولد: 1352

شهرستان : دزفول

سوابق و سمت های خانم منیژه منصوری