ارسال نتایج داوری جشنواره ورزشی وزارت نیرو

جشنواره ورزشی وزارت نیرو که به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس برگزار گردید ،توسط داوران برگزیده استان خوزستان در روز جمعه 4 مهر ماه 99 داوری و لیست برگزیدگان به هیات ورزش صنعت آب و برق ارسال گردید .برای مشاهده نتیجه به دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو مراجعه فرمایید.