نظرات فاطمه نوری نوروزی،دکترای روانشناسی ورزشی.موسس و مدیر باشگاه والیبال آرتا درباره مدیریت ورزشی

بدون شک یکی از مهمترین ارکان ورزش چه در بخش همگانی و چه در بخش قهرمانی،بخش مدیریت آن می باشد.
همه ی اهالی ورزش به این حقیقت محض اذعان دارند که برای پیشرفت در ورزش که غایت آن حضور در میادین جهانی و المپیک است،همین ورزش همگانی است.با توجه به اینکه ورزش همگانی بستره ی پرورش اولیه و معرفی استعدادها و هدایت آنها به ورزش قهرمانی است.دغدغه مندان و دانمشمندان حوزه ی تربیت بدنی و ورزش به اهمیت مدیریت صیحیح در هر دوبخش اذعان دارند.و اکثرا هم راهکارهای مبتنی بر دانش و تجربه برای بهره وری بیشتردر چنته دارند.
بنابراین شایسته است که نخبگان و قهرمانان استان خوزستان که ظرفیتها و پناسیل بالایی را در اختیار دارند با ایجاد یک کانون مشورتی قدرتمند از اهالی مجرب و تحصیلکرد عنوان دارها تشکیل دهند.و یک مانیفست بی نقص در این زمینه در استان ما بصورت پایلوت در دوبخش همگانی و قهرمانی(باتوجه به شرایط کرونایی) نوشته شود.اساسنامه ای که همه ی رشته های ورزشی حتی خیابانی را پوشش دهد و آنها را نهایتا در خدمت ورزش قهرمانی درآورد.
یکی از راههای فطعی دست یابی به موفقیت جوانان خوزستانی در ورزش،که برای آینده شغلی آنها نیز مفید به فایده باشد همین همبستگی از ورزش همگانی خیابانی تا قهرمانی المپیک و جهانی است.تستان خوزستان نه کمبود ورزشکار دارد و نه کمبود مربیان با دانش و متعصب و نه کمبود منابع مالی در این بخش. بنابراین یک مدیریت دو شاخه 1️⃣ورزش همگانی خیابانی
2️⃣ ورزش قهرمانی جهانی تا المپیک

میتواند با تعامل مناسب به دور از حواشی و عملکرد سلیقه ای و تنها براساس شایستگی ورزشکاران و مربیان.روند جهش بسیار مثبتی را آغاز نماید.خیلی از قهرمانان ما هنوز شناسایی نشده اند.که بر ماست تا دیر نشده آنها را به عرصه رقابت بیاودیم.
البته مدیریتهای هر دورخش چنانچه مکمل هم و نه به موازات همدیگر باشند.لاجرم در همه ی رشته های ورزشی مدال آور سهم خوزستان در عرصه ی ملی جهانی و المپیک بیشتر خواهد بود.
اثرات ورزش همگانی خیابانی مستقیما با تندرستی مردم سر و کار دارد.و یک جامعه توسعه یافته مردمش حتما ۴۵ دقیقه را برای تندرستی خود زمان صرف میکنند.همکاران مربیان وظیفه ی ما برای تشویق مردم کوچه و بازار در این شرایط سخت به ورزش یک تکلیف اجتماعی است.ما موظفیم از ابتدای راه بطور اصولی آهسته اما پیوسته به پیش رویم.
نتیجه و اثری که بر مدیریت کلان ورزش در خوزستان مبگذارد آنقدر ابن صندلی را آنقدر سخت و دشوار میکند که دیگر فقط افراد مدیر واقعی آنرا تصاحب خواهند کرد. اگر هم جز این‌باشد.خود مدیر سفارشی استعفا میکند.

فرهیختگان و بزرگان ورزش استان هم اندیشی ورزشی را شروع کنیم در یک فضای علمی و همدلانه برای تحولی عظیم در ورزش خوزستان