چهارمین جشنواره تفریحی ورزشی خانوادگی کارگران کشور

اهداف جشنواره: ایجاد نشاط اجتماعی در میان خانواده های کارگری و افزایش بهره وری اجتماعی  توجه به سلامت جامعه هدف در شرایط شیوع ویروس کرونا  تاکید بر انجام ورزش های مفرح خانوادگی در شرایط کنونی  افزایش و جلب مشارکت بیشتر جامعه کارگری در ورزش همگانی  تحکیم بنیان و کانون خانواده با استفاده از تفریحات ورزشی  نهادینه شدن فرهنگ تفریحات سالم در سبد خانواده های کارگران  توسعه و ترویج تفریحات ورزشی کم هزینه و سهل الوصول  افزایش امید به زندگی در جامعه کارگری و ارتقا سبک زندگی فعال  توسعه تفریحات ورزشی در میان فرزندان و خانواده های جامعه کارگری  بهره گیری از فضای مجازی به نحو درست در افزایش نشاط اجتماعی