شاخص های مدیر کل ورزش از زبان سرکار خانم نوروزی از مربیان ورزشی فعال در استان خوزستان

این روزها صحبت از تغییر در مدیریت ورزش استان خوزستان یکی از دغدغه ها و صحبتهای اصلی در مجامع ورزشی انتخاب جایگزین مناسب برای این منصب مهم میباشد ،

 

یکی از شاخصه های توسعه یافتگی وپیشرفت گماردن نیروهای متخصص و شایسته با توانایی قابل قبول اجرایی در بدنه ی سازمانها و کمپانی هاست.
اکنون که کشور ما در جاده ی توسعه یافتگی گام برمیدارد. انتصاب نیروهای تحصیلکرده و متخصص در همه ی زمینه ها باید بکار گرفته شوند تا روند توسعه یافتگی بطور سالم ادامه یابد.
در امور زیر ساخت بسیار مهم و حیاتی مانند صنعت وررش که یکی از شاخص های بارز توسعه یافتگی می باشد. انتصاب مدیری از جنس ورزش و تحصیلکرده و کارآمد با داشتن سوابق ورزشی(تابتواند درک درستی از اوضاع اهالی ورزش داشته باشد)بسیار اهمبت دارد. با نگاه کوتاهی به تاریخچه ی مدیریتها در این منصب متوجه میشویم که هرگاه مدیران صرفا سیاسی و جناحی و یا باندباز راس کار بوده اند.اهداف پیشرفت در این حوزه محقق نشده است.اکثر مدیران کارآزموده و مجرب برای دوری از حواشی احتمالی ترجیح میدهند که وارد این عرصه نشوند.اما کسانی که می توانند با همه ی موانع و حواشی کار را بدست بگیرند شایسته است که این دسته از بزرگواران وارد عرصه شوند. جامعه ی ورزش خوزستان برای پیشرفت و پویایی نیاز به مدیری کاربلد و شجاع و توانمند دارد.نه شخصی که برای حفظ صندلی خود حاضر به مماشات شود.
خوزستان حق دارد که مدیران شایسته داشته باشد.

به امید انتخاب یک مدیر توانمند و دلسوز فراجناحی

فاطمه نوری نوروزی…موسس و مدیر باشگاه آرتا اهواز

  • فاطمه نوری نوروزی دکترای حرفه ای روانشناسی ورزش
  • دبیر آموزش و پرورش
  • موسس و مدیر باشگاه والیبال آرتا اهواز
  • عضو انجمن روانشناسی و روانشناسی ورزش ایران
  • دارای ۳۵ سال سابقه در رشته ی والیبال بعنوان بازیکن و مربی
  • عضویت در تیم ملی دانشجویی والیبال در دهه ی هفتاد