گفتگوی ویژه هوفا اسپرت با جناب اقای افشین برازجانی بنیان گذار کیک بوکسینگ استان خوزستان

گفتگوی ویژه به همراه اخبار مهم پایگاه علمی، ورزشی ، هوفا اسپرت با جناب اقای افشین برازجانی
در نخستین قدم به سوابق ایشان می پردازیم
نام :افشین برازجانی
متولد:۱۳۵۶
بنیان گذار کیک بوکسینگ استان خوزستان در سال ۱۳۷۶
مدرس و داور درجه یک ملی
مدرس و داور درجه Aجهانی کیک بوکسینگ
۲ مقام سوم جهانی ، قهرمانی در سال ۲۰۱۶، انتخابی تیم ملی فدراسیون کارگری
ودر حال حاضر ریاست کمیته کیک بوکسینگ wasco و رییس انجمن ورزش های رزمی کارگری استان خوزستان را به عهده دارند ایشان افزودند: با توجه به شرایط بحرانی کرونا مشتاقانه به تمرینات ورزشی می پردازیم همراه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی چرا که فعالیت بدنی باعث بالابردن تقویت سیستم ایمنی بدن خواهد شد و می تواند در مقابل ویروس کرونا مهم ترین پیشگیری بعمل امد وی اخبار مهم و خوشی را برای ورزشکاران ، اساتید، استان خوزستان چه در کمیته کیک بوکسینگ و انجمن کارگری مطرح نمودند از جمله : برگزاری مسابقات مجازی کارگری، برگزاری دوره های مربیگری و داوری از دان ۱ تا ۵ درجه ۳ و ۲ که تاقبل از پایان سال ۹۹ به انجام خواهید رسید تا اقدامات و عملکرد قهرمانی را برای خوزستان کسب نماییم
براز جانی در گفتگو با پایگاه علمی ، ورزشی، هوفا اسپرت ضمن تشکر از گروه علمی، ورزشی، هوفا اسپرت بابت پرداختن به این رشته افزودند : در انجمن ورزشهای کارگری نفرات مهمی را به اردوی تیم ملی معرفی کرده جهت اعزام به مسابقات برون مرزی که مقام و مدال های فراوانی کسب نمودند ایشان خاطر نشان کردند که تمام سعی و تلاش براین است تا سال ۱۴۰۰ نفراتی را به مسابقات برون مرزی اعزام داشته باشیم