دیدگاه دکتر علی خدری در خصوص سمینار مدیریت کرونا

دیدگاه دکتر علی خدری در خصوص سمینار مدیریت کرونا

نظر دکتر علی خدری مدیرعامل محترم توزیع برق و رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق خوزستان در خصوص برگزاری اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

[aparat id=’HiRFD’]