حکم انتصاب سرکار خانم فاطمه عبدالوند

رزومه کاری سرکار خانم عبدالوند: رییس انجمن بادی بیوتی بلی استان خوزستانرییس کمیته برگزاری مسابقات آنلاین انجمن کاراته کارگری استان خوزستان ناظر اجرایی سمینار ملی مجازی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامت