دعوت به شرکت در سمینار توسط استاد علی جعفرخانی

دعوت به شرکت در سمینار توسط استاد علی جعفرخانی

استاد علی جعفرخانی رییس سازمان لیگ فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی ج.ا.ا، ضمن اعلام سمینار ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامت از علاقه مندان جهت شرکت در سمینار و ارسال مقالات و دست نوشته های خود به دبیرخانه سمینار دعوت نمودند.

[aparat id=’G1qPN’]