دیدگاه دکتر جواد رمضی در خصوص سمینار مدیریت کرونا

دیدگاه دکتر جواد رمضی در خصوص سمینار ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

دیدگاه جناب آقای دکتر جواد رمضی ریاست محترم فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری اولین سمینار ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامتی

[aparat id=’ML9Hf’]