تغذیه مناسب عامل موثر در ورزش و سلامت

اگر ورزش جزئی از زندگی شما است، چه به طور تفریحی چه بصورت حرفه ای، بدن شما نیازمند سوخت مناسب برای انجام دادن حرکات ورزشی است. یک رژیم غذایی سالم که شامل مقدار مناسب مایعات باشد، عامل موفقیت در ورزش است. دلیل آن هم واضح است، غذا انرژی بدن را تامین می کند و هرچه فعالیت بدن بیشتر باشد به انرژی بیشتری نیاز دارد.