انتصاب هومن خدری به عنوان سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان

انتصاب هومن خدری بعنوان سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان

بنابر پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان و با حکم محمد علیپور رییس فدراسیون‌ انجمنهای ورزشی،سرپرست‌ جدید هیات انجمنهای ورزشی این استان منصوب شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون‌ انجمنهای ورزشی، بر این اساس “هومن خدری” به عنوان سرپرست هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان منصوب و معرفی شد.پیشترخانم “زیور بابایی” عهده دار مسئولیت سرپرستی […]