ساختار علمی همایش

آقای دکتر سید کریم حسینی دبیر علمی سمینار  سوابق اجرایی: مدیرکل پارلمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان نماینده منتخب مردم شهرستان اهواز. باوی. حمیدیه و کارون در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خوزستان مدیر بیمارستان امیرکبیر […]

ساختار اجرایی همایش

آقای هومن خدری دبیر اجرایی سمینار  سوابق اجرایی: مشاور عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش های کارگری نماینده حقوقی شرکت غدیر خوزستان نماینده حقوقی و رئیس HSE شرکت سد و نیروگاه زهره و جراهی روابط بین الملل سازمان رزمی WSSKO رییس انجمن کاراته صنعت آب و برق خوزستان آقای دکتر علی خدری ناظر و حامی سمینار […]