محورهای همایش

1- مدیریت بحران (پدافند غیر عامل نیروی انسانی) نحوه پایش کارکنان و روش های جلوگیری از شیوع بیماری دستورالعمل اختصاصی پیشگیری از ابتلا و انتشار ویروس کرونا برای کارکنان پایش روزانه سلامت کارکنان به صورت اینترنتی خسارات ناشی از فوت کارکنان براثر کرونا ( خصوصا نیروهای عملیاتی و ارزشی ) ایجاد زیرساخت های لازم  جهت رویارویی با بحران […]